ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή είναι η πολιτική απορρήτου της Rosesta Medical B.V. Εκτιμούμε το ιδιωτικό σας απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας. Η Rosesta Medical B.V. είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Τηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική χωρίς ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους όρους της παρούσας πολιτικής. Εκτός από την παρούσα πολιτική, ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες μας διέπονται από τους Γενικούς Όρους μας.

‘Στοιχεία επικοινωνίας

http://www.FERTI·LILY.com
Mr. Treublaan 7
1097DP Amsterdam
Ολλανδία
+31 20 808 6020
Ο Robert Stal είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Rosesta Medical B.V. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση privacy@fertilily.com.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η FERTI LILY συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδεικτικά, όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, δημιουργείτε κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα μας ή όταν εγγράφεστε για (ψηφιακό) ενημερωτικό δελτίο. Η FERTI LILY συλλέγει επίσης προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό σας. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό σας υφίστανται επεξεργασία στον βαθμό που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για άλλα θεμιτά συμφέροντα της FERTI LILY. Μεταξύ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η FERTI LILY περιλαμβάνονται τα εξής:
– Προσωπικά στοιχεία
– φύλο
– τίτλος, όνομα, επώνυμο(-α)
Τα προσωπικά στοιχεία σας είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να παραδώσουμε τα προϊόντα που αγοράσατε. Το όνομα και το επώνυμό σας κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Instagram), πράγμα που μας επιτρέπει να σας δείχνουμε διαφημίσεις που σας αφορούν περισσότερο στις εν λόγω πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση ή/και διεύθυνση κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης χώρας): η ταχυδρομική διεύθυνση απαιτείται όταν πρόκειται να σας παραδώσουμε προϊόντα. Ζητάμε πάντα την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας, ακόμα και εάν δεν πρόκειται να σας παραδώσουμε κάποιο προϊόν για λόγους μεταξύ των οποίων είναι η σωστή επαλήθευση της ταυτότητάς σας (π.χ. για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλα άτομα με το ίδιο ή παρεμφερές επώνυμο). Επίσης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση χρέωσης. Διεύθυνση email: για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η FERTI LILY χρειάζεται τη διεύθυνση email σας. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να σας ενημερώνουμε για προσφορές που σας αφορούν, μέσω ενημερωτικών δελτίων που θα λαμβάνετε στο email σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε τη λήψη αυτών των ενημερώσεων. Η διεύθυνση email σας κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Instagram), πράγμα που μας επιτρέπει να σας δείχνουμε διαφημίσεις που σας αφορούν περισσότερο στις εν λόγω πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αριθμός τηλεφώνου: ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι σημαντικό στοιχείο καθώς ενδέχεται να πρέπει να σας καλέσουμε σε περίπτωση προβλημάτων με την παράδοση των υπηρεσιών ή προϊόντων μας. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: το όνομα δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού σας είναι σημαντικά, καθώς θα μας επιτρέψουν να συνδέσουμε την πληρωμή με την παραγγελία σας. Στοιχεία εισόδου: τα στοιχεία εισόδου που δημιουργείτε στον δικτυακό μας τόπο αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η Rosesta Medical B.V. δεν λαμβάνει καμία απόφαση βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων με (σημαντικές) συνέπειες για οποιοδήποτε άτομο.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Rosesta Medical B.V. φυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα σας. Τηρούμε τις ακόλουθες περιόδους διατήρησης για τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω:

Πληροφορίες φορολογικού χαρακτήρα σχετιζόμενες με συναλλαγές -> 7 έτη λόγω νομικών υποχρεώσεων.
Άλλες πληροφορίες -> 3 έτη προς όφελος δραστηριοτήτων (μάρκετινγκ).
Προσπαθούμε να απορρίπτουμε τα δεδομένα μετά το πέρας αυτών των περιόδων διατήρησης. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης, συμβουλευτείτε τον Ολλανδικό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (AVG).

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η Rosesta Medical B.V. κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορα τρίτα μέρη, εάν αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους συμβατικούς όρους ή με πιθανές νομικές υποχρεώσεις. Συνάπτουμε συμφωνίες για την επεξεργασία δεδομένων με εταιρείες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας για τα δεδομένα σας. Η Rosesta Medical B.V. διατηρεί την ευθύνη για αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, η Rosesta Medical B.V. κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σας και σε άλλα τρίτα μέρη. Αυτό γίνεται μόνο με ρητή άδεια από μέρους σας. Κοινοποιούμε σχετικές προσωπικές πληροφορίες στα ακόλουθα μέρη προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:
(i) στον δικό μας πάροχο φιλοξενίας για τη φύλαξη και πρόσβαση στα δεδομένα
(ii) σε δικαστικούς επιμελητές, εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους για την πληρωμή λογαριασμών
(iii) σε παρόχους λογισμικού για την αποστολή ψηφιακών ενημερωτικών δελτίων
(iv) σε παρόχους εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο μας επιτρέπει να προσφέρουμε καλύτερη αγοραστική εμπειρία (όπως προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων) και να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον δικτυακό μας τόπο
(v) σε συνεργάτες που δεν απασχολούνται από την εταιρεία μας και παραδίδουν τα προϊόντα σας
(vi) σε τράπεζες και άλλους παρόχους πληρωμών για τη διευκόλυνση ορθών και ασφαλών συναλλαγών πληρωμών και
(vii) σε εξατομικευμένες διαφημίσεις από το Facebook, το Instagram και την Google.

Cookies ή παρεμφερείς τεχνικές που χρησιμοποιούμε

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα που παρέχονται στη FERTI LILY, η FERTI LILY μπορεί να συλλέξει, να καταγράψει και να επεξεργαστεί πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών FERTI LILY από εσάς. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα μέσω της χρήσης cookies και παρεμφερών τεχνολογιών. Η Rosesta Medical B.V. χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies, cookies ανάλυσης και cookies παρακολούθησης. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή, του tablet ή του smartphone σας όταν επισκέπτεστε τον εκάστοτε δικτυακό τόπο για πρώτη φορά. Η Rosesta Medical B.V. χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις τεχνικές λειτουργίες. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν ότι ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σωστά και ότι διατηρούνται π.χ. οι προτιμώμενες ρυθμίσεις σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την εναρμόνιση των λειτουργιών του δικτυακού τόπου με τις προσδοκίες του εκάστοτε χρήστη. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies που παρακολουθούν τη δική σας συμπεριφορά περιήγησης στον δικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις. Στην πρώτη επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο, σας ενημερώνουμε σχετικά με αυτά τα cookies και ζητάμε την άδειά σας για την τοποθέτησή τους. Μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ώστε να μην αποθηκεύονται πλέον cookies. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Τα cookies παρακολούθησης αποθηκεύουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: δεδομένα συσκευής για την αναγνώριση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, όπως μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, δεδομένα λειτουργικού συστήματος και, εάν χρειαστεί, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, με τα οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο FERTI LILY. Σε αυτά, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο τύπος προγράμματος περιήγησης και οι ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία, τα δεδομένα που αφορούν τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου, π.χ. τη συμπεριφορά περιήγησής σας, τα δεδομένα τοποθεσίας που προκύπτουν από τον εξοπλισμό σας ή τη διεύθυνση IP που παρέχεται σε εμάς όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο. Cookies τρίτων μερών: εκτός από τα cookies που χρησιμοποιεί η FERTI LILY θα τοποθετηθούν και cookies τρίτων μερών στον δικτυακό μας τόπο. Για τη χρήση αυτών των cookies, ισχύουν οι πολιτικές απορρήτου και cookies των τρίτων μερών. Σε αυτά τα τρίτα μέρη, περιλαμβάνονται το Facebook, το Instagram και η Google.

Προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Rosesta Medical B.V. Έχετε το δικαίωμα μεταβίβασης των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα αποστολής των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε είτε σε εσάς είστε σε οποιονδήποτε φορέα υποδείξετε. Μπορείτε να αποστείλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή για απόσυρση της συγκατάθεσής σας ή για εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση privacy@fertilily.com. Για να διασφαλίσουμε ότι το αίτημα επιθεώρησης δεδομένων προέρχεται από εσάς, σας ζητάμε να αποστείλετε ένα αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ταυτότητας μαζί με το αίτημά σας. Διαγράψτε τη φωτογραφία διαβατηρίου σας, τη ζώνη μηχανικής ανάγνωσης (machine-readable zone, MRZ – δηλ. τη λωρίδα με τους αριθμούς στο κάτω μέρος του διαβατηρίου), τον αριθμό διαβατηρίου και τον αριθμό πολίτη (BSN). Σκοπός της διαγραφής είναι η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων.
Η Rosesta Medical B.V. θα ήθελε να επισημάνει επίσης ότι έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Για την υποβολή, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Rosesta Medical B.V. αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προστασία των δεδομένων σας και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης, απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ανεπιθύμητης γνωστοποίησης και μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης αυτών. Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν προστατεύονται επαρκώς ή εντοπίσετε ενδείξεις κατάχρησης, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στη διεύθυνση privacy@FERTI LILY.com.

Κύλιση προς τα επάνω