PRIVACY POLICY

Dit is het privacybeleid van Rosesta Medical B.V. Wij hechten waarde aan de bescherming van je persoonlijke privacy. Rosesta Medical B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We behouden het recht om dit beleid te wijzigen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Middels het gebruik van deze site accepteer je de voorwaarden van het huidige beleid. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de site en onze diensten.

Contactgegevens
www.fertilily.com
Mr. Treublaan 7
1097DP Amsterdam
Nederland
+31 20 808 6020

Robert Stal is de Functionaris Gegevensbescherming van Rosesta Medical B.V. Hij/zij is te bereiken via robert@rosesta.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FERTILILY verzamelt jouw persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: producten bij ons uit de webshop koopt of diensten afneemt; toegangscodes voor ons platform aanmaakt; inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief. FERTILILY verzamelt ook persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door een derde partij die namens jou handelt. Persoonsgegevens die zijn verkregen van jou of van een derde partij die namens jou handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van FERTILILY. De persoonsgegevens die FERTILILY verzamelt, zijn:
– Personalia
– geslacht
– titel, voornaam, achternaam (-namen)

Jouw personalia zijn nodig om je te kunnen identificeren, om met je te communiceren, om je de producten die je hebt gekocht uit te kunnen leveren. Je voornaam en achternamen worden gedeeld met social media (bijvoorbeeld Facebook en Instagram), wat ons de mogelijkheid geeft om op deze social media platformen relevantere advertenties van ons te laten zien.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer onze producten naar jou toe worden gebracht. Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om bijvoorbeeld iets toe te sturen, omdat het helpt om jouw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben).

Ook bieden wij jou de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven. E-mailadres: om rechtstreeks elektronisch met jou te kunnen communiceren, heeft FERTILILY jouw e-mailadres nodig. Wij gebruiken jouw e-mailadres ook om je op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. Je kunt je voor deze meldingen altijd uitschrijven. Je emailadres wordt gedeeld met social media (bijvoorbeeld Facebook en Instagram), wat ons de mogelijkheid geeft om op deze social media platformen relevantere advertenties van ons te laten zien. Telefoonnummer: jouw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met je op te nemen. Bankrekeningnummer: de tenaamstelling van je rekening en je rekeningnummer zijn voor ons van belang om de betaling te koppelen aan de klant. Inloggegevens: de op onze website door jou gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rosesta Medical B.V. maakt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rosesta Medical B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens als doel:
– Fiscale gegevens over de transactie; 7 jaar in verband met wettelijke verplichtingen.
– Overige gegevens; 3 jaar ter bevordering van de bedrijfsvoering.

Wij zullen de gegevens na deze bewaartermijnen vernietigen. Voor overige informatie over bewaartermijnen raadpleeg de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden
Rosesta Medical B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rosesta Medical B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rosesta Medical B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met:
(i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen;
(ii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen;
(iii) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen,
(iv) gespecialiseerde software die ervoor zorgt dat we een betere winkelbeleving (zoals persoonlijk product aanbod) kunnen aanbieden en we het surfgedrag kunnen volgen,
(v) vervoerders die niet in dienst zijn bij ons en jouw producten bezorgen,
(vi) banken en -dienstverleners van betalingstransacties om een juiste en veilige betalingstransactie te kunnen faciliteren,
(vii) personaliseren van advertenties door Facebook, Instagram en Google, en
(viii) externe partijen die namens ons onderzoek doen naar bijvoorbeeld klanttevredenheid en/of andere zaken die onze producten of dienstverlening kunnen verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In aanvulling op de bovenstaande persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan FERTILILY, kanFERTILILY aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten en producten van FERTILILY. Deze gegevens verkrijgen wij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Rosesta Medical B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rosesta Medical B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: Apparaat-gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot FERTILILY. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het type browser en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst; gegevens betreffende het gebruik van FERTILILY, zoals jouw surfgedrag; locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je de website bezoekt. Third party cookies: Naast het plaatsen van eigen cookies die alleen door FERTILILY worden gebruikt worden ook via onze website cookies van derde geplaatst. Op het gebruik van deze cookies door derden is hun eigen privacy- en cookiebeleid van toepassing. Het gaat om Facebook, Instagram en Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rosesta Medical B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@fertilily.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rosesta Medical B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rosesta Medical B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@fertilily.com.

Schuiven naar boven